Lộ trình

Lộ trình đưa ra các tính năng đã lên kế hoạch cho Spooky. Tất cả đều có thể thay đổi dựa trên phản hồi cộng đồng và các cuộc thảo luận về quản trị.

😺 = Đội Spooky hiện đang làm việc trên ⭐️ = Tiền thưởng

Giai đoạn 1.0: Khởi chạy SpookySwap ban đầu

Mục tiêu của giai đoạn này là khởi chạy với các tính năng tối thiểu để vận hành DEX. Trong giai đoạn này, nhóm của chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu phát triển cộng đồng SpookySwap.

Giai đoạn 1.5: Phát sinh tỷ lệ phát hành BOO

Giai đoạn này sẽ diễn ra khoảng 1 tuần sau khởi chạy:

⭐️ Đã nhận được hướng dẫn và tài trợ từ Fantom Foundation ⭐️ Người hâm mộ nghệ thuật được truyền cảm hứng trong cộng đồng NFT với các nhân vật gốc của chúng tôi

Giai đoạn 2.0: DEX đầy đủ tính năng

Giai đoạn này dự kiến sẽ mất một vài tháng để hoàn thành

⭐️ Khởi xướng Spooky Art Contest đầu tiên ⭐️ Sự kiện airdrop với Alchemix ⭐️ Farm được tài trợ WOOFY chính thức ⭐️ Hợp tác với Popsicle ⭐️ Vault đã mở trên Beefy và các giao thức khác ⭐️ Đã niêm yết trên Coingecko, Zapper, CoinMarketCap, CoinStats, imToken và Defi Llama, v.v. ⭐️ Đúc NFT chính thức trên ZOO ⭐️ Tạo cầu nối Fantom - Ethereum - BSC

Đang tiến hành - Giai đoạn 3.0 - Quý 3 năm 2021

⭐️ Đã được liệt kê trên CEX, Hotbit ⭐️ Trở thành người đầu tiên hỗ trợ trên Fantom Coinbase Wallet ⭐️ Trở thành người giữ TVL hàng đầu cho các giao thức Fantom gốc

Giai đoạn 3.5 - Quý 3-Quý 4 2021

Giai đoạn 4.0 - Quý 4 2021

Giai đoạn ?? - DAO

Last updated